Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Gravidean rekisteriseloste asiakas- ja markkinointirekisterille ja ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, ole meihin yhteydessä.

Rekisteriseloste asiakas- ja markkinointirekisterille

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 8.12.2018

Tämä on Gravidean Henkilötietolain 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste asiakas- ja markkinointirekisterille.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Gravidea
Y-tunnus: 2936634-8
Osoite: Lotankatu 5 B 29, 02680 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö
Minna Lähteenmäki, Lotankatu 5 B 29, 02680 Espoo, minna@gravidea.fi

3. Rekisterin nimi

Gravidean asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisteriin liittyy yrityksen verkkosivu www.gravidea.fi, sosiaalisen median kanavat (yrityksen Facebook-sivu ja Instagram-tili) ja sähköpostilista. Tässä käyttäjällä tarkoitetaan yrityksen sivustolla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille osallistujia ja sosiaalisen median kanavien seuraajia.

Rekisterin käyttötarkoitus on

 • asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja parantaminen
 • asiakaspalvelun toteuttaminen
 • asiakassuhteeseen ja -palveluun liittyvän viestinnän, markkinoinnin ja toiminnan toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta
 • asiakas- ja kävijätapahtumien seuranta
 • asiakassuhteiden tilastointi ja analysointi
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi
 • kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen
 • markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

Rekisteri koostuu käyttäjistä, jotka ovat yrityksen verkkosivun, sosiaalisen median kanavien sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta liittyneet sähköpostilistalle. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistan jäseniin sekä Rekisterinpitäjän ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon.

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun, liittyy ilmaisiin kilpailuihin tai arvontoihin tai tilaa uutiskirjeen. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Käyttäjä hyväksyy, että Rekisterinpitäjä lähettää sähköpostin välityksellä suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide- ja/tai markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muuta näihin rinnastettavaa materiaalia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot: tilaustiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot ja peruutustiedot
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten linkkien klikkaaminen, vieraillut sivut tai blogipostaukset sekä toimintojen ajankohta

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä voi myös ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen minna@gravidea.fi halutessaan poistua sähköpostilistalta.

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinointitutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kuin laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojauksen periaatteita

Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää tai poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

10. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Blogipostaukset ja viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu joko *-merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla:

”Osa tässä postauksessa olevista linkeistä on affiliatelinkkejä. Ostaessasi tuotteen affiliatelinkin kautta, saan pienehkön komission. Linkin klikkaaminen ei kuitenkaan aiheuta sinulle kuluja eikä minulle tuloja, joten voit rauhassa vierailla sivulla ja miettiä ostopäätöstäsi niin pitkään kuin haluat.

Suosittelen vain niitä tuotteita, joita olen itse testannut, käyttänyt ja todennut toimiviksi. Älä koskaan osta tuotetta, jos et ole varma, että siitä on sinulle apua tai et ole varma auttaako se sinua saavuttamaan tavoitteesi.”

11. Evästeet verkkosivujen käyttäjille

Käytämme sivuillamme www.gravidea.fi ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä sivuista, selaimista ja käyttöjärjestelmistä. Myös käyttäjän IP- ja verkko-osoite tallentuu evästeiden avulla. Evästeet tallentavat tietoa myös laitteen käytöstä ja käyttötavoista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen, valitun käyttökielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset.

Evästeiden avulla Gravidea pyrkii tekemään palveluistaan yhä parempia ja kehittämään niitä siten, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin käyttäjien toiveita. Evästeiden avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä suosituksia ja tunnistaa kiinnostusalueita. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös yhdistää käyttäjältä muussa yhteydessä saatuihin tietoihin paremman käyttökokemuksen mahdollistamiseksi.

Gravidean verkkosivustoilla käytetään myös Google Analytics -seurantaohjelmaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Mikäli käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

12. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.


Rekisteriseloste ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 8.12.2018

Tämä on Gravidean Henkilötietolain 10 ja 24§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Gravidea
Y-tunnus: 2936634-8
Osoite: Lotankatu 5 B 29, 02680 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin yhteyshenkilö
Minna Lähteenmäki, Lotankatu 5 B 29, 02680 Espoo, minna@gravidea.fi

3. Rekisterin nimi

Gravidean asiakastietojen, laskutuksen ja ajanvarausten rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen parantaminen, ajanvarausten mahdollistaminen ja laskutustietojen ylläpito.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen lapsen huoltajalta. Tiedot tallennetaan ajanvarauksen ja vastaanottokäynnin yhteydessä. Tietoja kerätään asiakkaan tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella myös muista hoitoyksiköistä.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan asiakassuhteiden ylläpitoon, hoidon toteutukseen, laskutukseen, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen ja viestien mahdollistamiseen.

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Rekisterinpitäjä voi myös lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen minna@gravidea.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan tai voidaan tallettaa seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Alaikäisen lapsen huoltaja
 • Asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot
 • Asiakkaan ajanvaraus- ja laskutustiedot
 • Tiedot siitä, kuka asiakastietoja on katsellut ja muokannut
 • Tehdyt varaukset, asiakaskäynnit, maksut ja tieto siitä kuka, niitä on katsellut tai muokannut
 • Tieto asiakaskirjeiden vastaanotosta sähköpostitse ja tekstiviestitse

6. Tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti ja siirretäänkö tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään, kuin laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit.

Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi, mikäli laki sen sallii ja asiakas niin pyytää.

8. Tietojen suojauksen periaatteita

Rekisterinpitäjän käyttämä palvelimen ylläpitäjä ja GDPR-asetuksen mukainen Tiedon käsittelijä on Ajas Oy.

Rekisteritiedon käsittelyyn käytettävä verkkopalvelu on suojattu salasanoin ja palvelin sekä muut palvelimet ovat suojattuja palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Salasanoja ei tallennetta palvelimelle selkokielisenä vaan ne säilytetään suolattuina ja kryptattuina “salt” kulloinkin turvallisena pidettynä menetelmää käyttäen. Palvelin sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa Upcloud Oy:n palvelinsalissa Helsingissä. Tietojen säilyvyys on varmistettu automaattisten varmuuskopioiden avulla.

Ajas Oy:n henkilöstö on vaitiolovelvollinen ja jokainen on allekirjoittanut salassapitosopimukset, jossa sitoutuvat olemaan paljastamatta mitään asiakastietoihin liittyvää tietoa.

Jos käyttämiimme järjestelmiin murtaudutaan niin, että se vaikuttaa sinuun, saamme siitä tiedon ja ilmoitamme siitä mahdollisimman nopeasti ja kerromme myöhemmin mitä vastatoimenpiteitä me teimme. Asiakkaan on pidettävä oma käyttäjätunnus ja salasana salassa kolmansilta osapuolilta, mikäli asiakkaalla on sellaiset.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa ja EU-direktiivissä turvattuihin oikeuksiinsa ellei laissa muuten määrätä.

Pyynnöt on osoitettava kohdassa 2 määritellylle rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikkien tallennettujen tietojen lista voidaan pyytää korkeintaan 1 kerran vuodessa. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisena ja ennen luovutusta asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

10. Evästeet ajanvarausjärjestelmän käyttäjille

Käytämme sivuillamme www.gravidea.fi ja ajanvarausjärjestelmässä ns. cookie -toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle talletettava ja siellä säilytettävä merkintä, joka mahdollistaa sen, että käyttäjälle voidaan luoda turvallinen istunto (sessio), jonka ajan järjestelmä tietää kyseessä olevan saman käyttäjän. Ilman evästeitä ajanvarauspalveluun kirjautuminen ei onnistu. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli ajanvarausjärjestelmässä vieraileva käyttäjä ei halua sallia evästeitä, se on mahdollista, mutta tällöin palveluiden sujuvaa toimintaa ei voida taata, sillä evästeet ovat tarpeellisia ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. IP-tiedot

Rekisterinpitäjän käyttämässä Ajas-ajanvarausjärjestelmässä vierailevien käyttäjien IP-osoitteet tallentuvat niille varattuun lokiin. Lokia käytetään mahdollisiin virheselvityksiin sekä tietoturvan ylläpitoon. Lokiin on pääsy rekisterinpitoon käytettävän Ajas-järjestelmän henkilöstöstä ennalta määrätyillä henkilöillä.

12. Lainsäädäntö

Rekisterinpitäjä noudattaa asiakastietojen säilytyksessä henkilötiedon käsittelyä koskevaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä on laatinut organisaatiossa GDPR:n 30. artiklan mukaisen sisäisen Selosteen käsittelytoimista.

Gravidea

Puhelin: 040 5014 375
Email: minna@gravidea.fi

Gravidea

Tilaa uutiskirjeeni!

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please check the required field.
Something went wrong. Please check your entries and try again.